Zoeken
Uitgebreid Zoeken
Zoeken
Appartement
Specificeer xAlles selecteren
 •  Appartement
 •  Loft-atelier
 •  Duplex
 •  Penthouse
Huis
Specificeer xAlles selecteren
 •  Woonhuis
 •  Bungalow, Huis op 1 level
 •  Dorpshuis
 •  Herenhuis
 •  Cottage
 •  Authentiek huis
 •  Modern huis
 •  Houten chalet
 •  Huis met gastverblijf
Landelijke objecten
Specificeer xAlles selecteren
 •  Woonboerderij
 •  Bezit 1 hectare ++
 •  Paardenboerderij
Kastelen en groote huizen
Specificeer xAlles selecteren
 •  Châteaux, landhuizen
 •  Molen
 •  Kasteel
 •  Manoir Landhuis
 •  Maison de Maître
Grond
Specificeer xAlles selecteren
 •  Grond
 •  Bebouwbare grond
 •  Meer
 •  Veld
 •  Bos
Schuren en ruines
Specificeer xAlles selecteren
 •  Schuren, ruïnes e.d.
Objecten met Inkomen
Specificeer xAlles selecteren
 •  Bed en Breakfast
 •  Bezit met Vakantiehuis
 •  Camping
 •  Onderneming
Overig
Specificeer xAlles selecteren
 •  Pand ter Investering
 •  Parking
 •  Woonboten
 •  Kerk
 •  Overige
Meer ...
 • 1-2
 • 3-5
 • 6-10
 • 10+
Specificeer
 •  Grote Stad
 •  Kleine stad
 •  Rand van de stad
 •  Dorp
 •  Rand van dorp
 •  Gehucht
 •  Landelijk
 •  Aan de kust
 •  In de bergen
 •  Other
Specificeer
 •  Perfekt, als nieuw
 •  Goede staat
 •  Basis is goed
 •  Werk is nodig
 •  Herbouw nodig
Specificeer
 • < 500 m2
 • 500 - 2 000 m2
 • 2 000 - 5 000 m2
 • 5 000 - 10 000 m2
 • 10 000+ m2
Specificeer
Mandeligheid

Mandeligheid kan beschreven worden als een stelsel van gedwongen gedeeltelijke eigendom die scheidende omheiningen betreft: muren, heggen, greppels. Het gaat hier niet om een erfdienstbaarheid maar om een echt eigendomsrecht dat twee personen gemeenschappelijk bezitten. Een mandelige muur is een muur die in onverdeeld eigendom aan elk van de buren toebehoort. Zij zijn slechts eigenaar van de muur tot zijn middenas: de muur is van hen gemeenschappelijk en zij zijn mede-eigenaren van deze muur. We spreken van gedwongen mede-eigendom omdat deze staat van gedeeltelijk eigendom in principe voortduurt.
Wanneer twee naburige eigenaren besluiten om op gemeenschappelijke kosten een omheining te bouwen die is gevestigd op de scheidingsgrens, dan is deze mandelig. Het plaatsen van deze omheining, die van het begin af aan mandelig is, volgt uit een minnelijke schikking. Men kan de mandeligheid van een omheining die al gebouwd is op zijn terrein ook onderhands verkrijgen. Het verkrijgen van de mandeligheid bestaat uit een eigendomsoverdracht en vereist een landmeetkundig document evenals een notariële akte, die door uw notaris is opgesteld. Dit heeft werkelijk tot gevolg dat de scheidslijn van de eigendommen verplaatst wordt omdat de helft van de baan waarop de muur rust van nu af aan privatief aan elk van de buren toebehoort. De verkrijger moet de helft van de kosten van de muur betalen alsmede de helft van de waarde van de grond waarop de muur gebouwd is. Het stelsel van mandeligheid is niet van toepassing op muren die bij het openbaar gebied horen. Alleen een muur die onder het privégebied valt van de gemeenschap of van de staat kan mandelig zijn.


1. Hoe wordt mandeligheid vastgesteld?

De volgende bewijsmethoden kunnen mandeligheid vaststellen:
De verjaringstermijn met betrekking tot verkrijging: een gebouw tegen de muur van uw buren laten steunen gedurende dertig jaar, en dat zonder verweer van de zijde van de buren, maakt het mogelijk om aanspraak te maken op de mandeligheid van het deel van de gebruikte muur.
Het bewijsstuk: de notariële akte verduidelijkt of de omheining privatief of mandelig is, maar wanneer dit bewijsstuk niet gemeenschappelijk is voor beide buren, dan vormt dit slechts een vermoeden dat aan de rechter ter beoordeling voorgelegd moet worden.
De merktekenen van niet-mandeligheid van de muur (art. 654 van de Code Civil): bijvoorbeeld wanneer de top van een muur een hellend vlak heeft of wanneer deze muur een lijn of kraagstenen bezit aan één zijde, dan wordt aangenomen dat de muur aan een enkele eigenaar toebehoort, namelijk degene naar wie het hellend vlak zich richt of degene aan wiens kant de kraagstenen of de lijn zich bevinden.
De vermoedens voor mandeligheid van de muur (artikelen 653 en 666 van de Code Civil).

2. De rechten van mandelige mede-eigenaren

Wat betreft de rechten van mandelige mede-eigenaren: elke buur kan bouwwerken tegen de muur laten steunen of er balken in verwerken, met de instemming van de andere eigenaar van de muur, of bij gebrek hieraan, met de instemming van een deskundige. Ook kan elke eigenaar geleide beplanting tegen de muur plaatsen, mits deze niet de top van de muur voorbijgaat.
Elke buur kan de kant van de muur die zich aan de zijde van zijn terrein bevindt, verhuren voor reclamedoeleinden, zonder dat hij zich hiervoor hoeft te wenden tot zijn buurman en zonder dat hij het hiervoor ontvangen geld hoeft te delen. Geen enkele opening (deuren, vensters) mogen in een mandelige muur gemaakt worden zonder de toestemming van de buurman.
Elke mede-eigenaar mag de mandelige muur verhogen. Hiervoor draagt hij zelf de kosten omdat het verhoogde gedeelte zijn eigendom is. Wanneer de mandelige muur niet in staat is om de verhoging te dragen, dan moet degene die de muur wil verhogen deze geheel laten verbouwen op zijn kosten.


3. De plichten van mandelige mede-eigenaren

Wat betreft de plichten van mandelige mede-eigenaren: de twee buren moeten gemeenschappelijk bijdragen aan de onderhouds-, reparatie- en verbouwingskosten van de mandelige muur. Van dit voorschrift kan echter afgeweken worden wanneer de werkzaamheden hiervoor noodzakelijk zijn gemaakt door de daad van één van de eigenaren. Zo moet de eigenaar die zijn woning sloopt de werkzaamheden uitvoeren voor het waterafstotend maken van de mandelige muur die nog blijft bestaan, maar nu zonder bescherming is tegen weer en wind.

France4U Makelaars