Zoeken
Uitgebreid Zoeken
Zoeken
Appartement
Specificeer xAlles selecteren
 •  Appartement
 •  Loft-atelier
 •  Duplex
 •  Penthouse
Huis
Specificeer xAlles selecteren
 •  Woonhuis
 •  Bungalow, Huis op 1 level
 •  Dorpshuis
 •  Herenhuis
 •  Cottage
 •  Authentiek huis
 •  Modern huis
 •  Houten chalet
 •  Huis met gastverblijf
Landelijke objecten
Specificeer xAlles selecteren
 •  Woonboerderij
 •  Bezit 1 hectare ++
 •  Paardenboerderij
Kastelen en groote huizen
Specificeer xAlles selecteren
 •  Châteaux, landhuizen
 •  Molen
 •  Kasteel
 •  Manoir Landhuis
 •  Maison de Maître
Grond
Specificeer xAlles selecteren
 •  Grond
 •  Bebouwbare grond
 •  Meer
 •  Veld
 •  Bos
Schuren en ruines
Specificeer xAlles selecteren
 •  Schuren, ruïnes e.d.
Objecten met Inkomen
Specificeer xAlles selecteren
 •  Bed en Breakfast
 •  Bezit met Vakantiehuis
 •  Camping
 •  Onderneming
Overig
Specificeer xAlles selecteren
 •  Pand ter Investering
 •  Parking
 •  Woonboten
 •  Kerk
 •  Overige
Meer ...
 • 1-2
 • 3-5
 • 6-10
 • 10+
Specificeer
 •  Grote Stad
 •  Kleine stad
 •  Rand van de stad
 •  Dorp
 •  Rand van dorp
 •  Gehucht
 •  Landelijk
 •  Aan de kust
 •  In de bergen
 •  Other
Specificeer
 •  Perfekt, als nieuw
 •  Goede staat
 •  Basis is goed
 •  Werk is nodig
 •  Herbouw nodig
Specificeer
 • < 500 m2
 • 500 - 2 000 m2
 • 2 000 - 5 000 m2
 • 5 000 - 10 000 m2
 • 10 000+ m2
Specificeer

Begrippenlijst

 in deze pagina begripen lijst van termen voor aankoop en verkoop van onroerend goed in Frankrijk, France4u adviseert u. lees alle termen, of zoek de term op alfabet

Niet alle huizen zijn op het riool aangesloten. Huizen met een septictank moeten vandaag de dag voldoen aan normen. De eigenaar moet de staat van de septictank vermelden aan de koper. Een test uitgevoerd door de SPANC om de staat ervan te kunnen rapporteren. De normen worden continue aangescherpt, het gebeurt vaak dat huizen niet voldoen aan de geldende eisen.

Ook worden nu de huizen aangesloten aan het stads riool gecontroleert. Er waren te veel problemen hiermee, en om deze te voorkomen is er een onderzoek ingesteld door de Notarisen in veel departementen.

BNijvoorbeeld is de wasbak in de schuur goed aangesloten? of word het regen water buiten het riool afegvoerd?

VERKOOPAKTE
Het definitieve contract is een officieel document. Het bevat de voorwaarden van het contract en bij ondertekening ervan op het notariskantoor, passeert het object naar de koper en de gelden naar de verkoper. Tijdens het tekenen van deze akte, moeten alle bedragen bij de notaris aanwezig zijn.

U krijgt dan een ATTESTATION, een tijdelijk certificaat van aankoop, terwijl u wacht op de authentieke akte, die eerst bij het kadaster geregistreerd wordt. Het origineel blijft bij de notaris en u ontvangt een kopie van de verkoopakte met de resterende fondsen die gereserveerd waren om de akten te ‘publiceren’ (zie Frais d'Acte).

Dit zou binnen 3 maanden moeten gebeuren, maar het kan zijn dat het veel langer duurt.

Bij het sluiten van de transactie, zal de notaris ook het restant van gelden aan u overmaken. De aankoop kosten zijn een inschatting, en dus komt vaak voor dat er iets extras is voor u. Zorg daarom als koper, dat de notaris ook u bank gegevens heeft.

Tip: zorg ervoor dat de notaris het goede adress heeft vor het doorsturen van de geregistreerde acte. in het geval van de aankoop van een tweede woning, is het handig als een en ander naar uw hofd adress gestuurd wordt.

VOORSCHOT
Als de compromis de vente is getekend, wordt van de koper verwacht een aanbetaling te doen (gebruikelijk is 10%). Deze storting zal worden afgetrokken van de aankoopprijs bij ondertekening van de verkoopakte. Als de koper echter om persoonlijke redenen niet met de koop zou willen doorgaan, dan zal het voorschot in handen komen van de verkopende partij (tenzij de annulering door oncontroleerbare gebeurtenissen is veroorzaakt – (zie Ontbindende Voorwaarden).

Bij France4U vragen wij u het voorschot te storten op de rekening van de verkoopakte opstellende notaris. We zullen benodigde bankgegevens aan u doorgeven. U moet rekening houden met 3-4 dagen voordat het bedrag op de bankrekening van de notaris aanwezig is. Dit voorschot wordt pas na de 10 dagen bedenktijd verwacht plus maximaal 5 dagen om het geld over te maken, maar het is goed om de boeking te plannen.

U mag natuurlijk het geld eerder overmaken.

Indien er overeengekomen is minder dan 10% aan te betalen als garantie, dan is toch 10% verschuldigd als voor een of andere reden te koper zich terug trekt zonder geode reden.

MAKELAAR

De makelaar is een professionele bemiddelaar die verkoper, koper of huurder vertegenwoordigt, tijdens de aankoop- of huurprocedure van appartmenten, gebouwen, huizen, stukken land. De makelaar is dus niet eigenaar van de objecten; hij of zij biedt het te koop of te huur aan. De makelaar kan een verkoop of aankoop alleen vertegenwoordigen als er een 'mandat de vente' of een 'mandat de recherche' getekend is. Dit is een contract waardoor de makelaar gemachtigd is een overeenkomst te sluiten.

ASBEST

Verkopers van huizen gebowt voor juli 1997 zijn verplicht om bij het voorlopig koopcontract een certificaat te voegen met de de staat van aanwezigheid of afwezigheid van asbest.

Ze moeten een onderzoek laten doen door een erkend expertisebedrijf in asbest en, waar nodig, bewijs tonen dat alle maatregels zijn genomen die in het rapport staan.

Als het rapport gedaan is na april 2013, en er geen asbest is gevonden, dan is dit voor altijd geldig.

Indien asbest anwezig, is er geen verplichting deze weg te halen.

De eigenaar van de woning moet wel controle uitvoeren elke drie jaar over de staat ervan. Ook moeten de werknemenrs geinformeerd worden als zij aan het huis gaan werken, om te voorkomen dat ze het aan raken.

Een verzekering uitgegeven over het structureel werk aan een huis, ook genoemd "assurance dommage des oeuvres"

het cost ongeveer 1 a 3%% van al het uitgevoerde werk, en dekt al het werk uitgevoerd door de artisans, het kan ook gebruikt worden als er ontwerp fouten gedaan worden. De minimale uitgave is 450 euro.

Ondanks het een wetelijke verplichting is word het zelden gedaan van wege de kosten.

Minimum op moment van overdracht worden alle rekeningen met vermelding van de verzekering overgedragen aan de niwue eigenaar voor strutureel werkuitgevoerd in de laatste 10 jaar.

Het huis moet alrijd verzekerd blijven. Daarom vragen we aan verkopers de huis verzekering pas af te zegen als de overdracht gepaseerd is, De Notaris geeft u een 'attestation de vente" die u aan de verzekering kan sturen. een en ander zal dan met terug werkende kracht geanuleerd worden en eventueel te veel betaal terug gegeven.

Als Koper is het belangrijk dat u de verzekering vooraf geregeld heeft. In frankrijk is het normaal dat deze het totaal dekken : opstal, inboedel en aansprakelijkheid naar derden. Optineel is juridisch advies.

We werken samen met Generali, wij zetten u graag in contact met onze vertrouwde verzekeraar. Vraag het aan u contact persoon

Een erf stuk uit Napoleon zijn tijd. Hier wordt elk perceel geregistreerd met de maat, de eigenaar en eventueel of er hypotecaire claims erop zijn. Als eenmaal de overdracht is gepaseerd zal de Notaris zorgen dat de gegevens aangepast worden.

Deze gegevens worden ook gebruikt als basis voor de lokale belastingen. het is daarom handig om hu eigen thuis adress te geven als het een tweede bezit betrefd.

De maten van het kadaster zijn indicatief, aleen als er meer dan 5% verschil is kunt u dit aanvechten . Dit kunt u doen met een land meter of geometre

ONTBINDENDE VOORWAARDEN
De ontbindende voorwaarden zijn gemaakt om de partijen te beschermen en worden opgemaakt als onderdeel van de Compromis de Vente. Ze maken het mogelijk voor de koper om zich uit de koop terug te trekken onder bepaalde omstandigheden; zoals geen financiering kunnen rondkrijgen of als een verzoek tot 'outline planning' geweigerd is. Deze voorwaarden zijn een belangrijk onderdeel van het contract, omdat het contract niet zeker is totdat ze onvoorwaardelijk worden (met een bepaalde tijdslimiet).

KOOPCONTRACT
Het koopcontract is het resultaat van de onderhandeling tussen de verkoper en koper van een eigendom, door middel van een makelaar of notaris. Dit document wordt opgesteld door de makelaar of notaris; het wordt dan respectievelijk een Compromis de Vente of een Sous-Seing Privé genoemd. Dit contract, getekend door beide partijen, is een juridisch bindende overeenkomst voor beide partijen. Bij France4U nemen we de tijd voor het maken van de compromis, alle details van de toekomstige verkoopakte worden hierin vastgelegd en aan de notaris doorgegeven. Dit resulteert uiteindelijk in een snelle afwikkeling van de verkoop. Het is geldig na 10 dagen bedenktijd.

Dit kunt u zoal verwachten in een compromis:
Overeengekomen verkoopprijs, te verwachten kosten voor zegel- en notariskosten.
Wat wel/niet inbegrepen is, bijvoorbeeld meubels, recht van overpad.
Technische informatie over het huis, zoals onderzoek naar lood, asbest, energie efficiëntie en alle andere juridische informatie bestemd voor de koper voordat deze zich vastlegt.
Ontbindende voorwaarden, (met andere woorden de koop gaat alleen door als...). Enkele voorbeelden:
-een hypotheek kunnen verkrijgen
-een bouwvergunning kunnen verkrijgen

Als Eurpeesche unie lid, met een rekening in euro, heeft u niet echt een lokale bank rekening nodig.

veel kan gewoon met IBAN en BIC betaald worden.

Er zijn nog wel artisans dat een cheque pretig vinden, daarom aleen is mischien handig om een lokale bank rekening te hebben.

Er zijn veel aanbieders met verschilende tarrieven, niet alle banken hebben een internet site die meer talig is!

EFFICIENCY ENERGY REPORT
De verkoper is verplicht om een rapport te overhandigen met een beschrijving van het energieverbruik en de koolstofuitstoot van een huis. Net zoals een koelkast in de winkel een letter van A tot G heeft, moeten huizen een dergelijk etiket krijgen. De volgende informatie staat in dit document:
a) Kilowattverbruik per vierkante meter, met bijbehorende klasse van A tot G (A = een verbruik van minder dan 51 kWu/m2 per jaar, en G = meer dan 451 kWu/m2 per jaar).
b) Totaal bedrag per jaar in euro's voor verwarming/verkoeling van het huis en verwarming van het water
(deze cijfers zijn een indicatie)
c) Schatting van de uitstoot van broeikasgas (kg eqCO2/m2 per jaar)
d) Suggesties ter verbetering van de systemen in het huis
e) Indicatie van te investeren kosten en te verwachten daaruit voortvloeiende besparingen.

10-DAGEN BEDENKTIJD”, WET SRU
Deze wetgeving verschaft kopers een 10-dagen bedenkperiode (Droit de Rétraction of Droit de Réflexion) voor de Compromis de Vente. Tijdens deze bedenktijd, mag er geen aanbetaling gedaan worden. De 10-dagen bedenktijd vangt aan op het moment dat alle partijen bewijs van ontvangst hebben ondertekend. Meestal gebeurt dit door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, oftewel een "Lettre Recommandée avec Accusé de Reception".

OVERERVING / SUCCESSIERECHTEN
De informatie over de overerving, met betrekking tot wat er moet gebeuren met het huis als de eigenaar komt te overlijden, wordt in de verkoopakte beschreven en niet altijd bepaald door een testament. De inhoud van het koopcontract bepaalt wat er gebeurt met het huis als de eigenaar overlijdt. Franse wetgeving voor overerving is wezenlijk anders dan de Nederlandse, u doet er goed aan advies in te winnen van een gespecialiseerde advocaat die de Franse wetgeving en de toepassing ervan op uw situatie begrijpt. De France4U vertegenwoordiger kan u ook in contact brengen met uw eigen notaris die één en ander uitlegt. Het registreren van een testament hoeft niet meer dan 100 euro per persoon te kosten.

Dit is tevens verplichte informatie die aan de koper gegeven moet worden. De overheid heeft risicogebieden gedefinieerd met betrekking tot bijvoorbeeld overstromingen, aardverschuivingen door mijnbouw, technologische risico's zoals kerncentrales etc.. Indien het gebied niet als zodanig gedefinieerd is, moet de eigenaar verklaren of hij ooit verzekeringsgeld heeft ontvangen voor dergelijke schade, waarbij hij ook de koper informeert over bijvoorbeeld plotselinge overstromingen, regelmatige sterke wind etc.. Een vertegenwoordiger van France4U zal u helpen deze documenten te begrijpen, aangezien een huis in een officieel overstromingsgebied wellicht alleen de oevers van de rivier onderin het dorp betreft, en niet het specifieke huis bovenop de heuvel.

OVERDRACHTSKOSTEN
In Frankrijk betaalt de koper de notariskosten en het "zegelrecht" bij een koop. Deze kosten worden bepaald door officiële tabellen, dit zijn de leges aan de staat en een percentage aankoopbelasting. Voor huizen vanaf 100 000 euro, liggen deze kosten tussen 7,5% en 8%. Hoe lager de prijs, hoe hoger het percentage. Van dit percentage gaat ongeveer een kwart naar de notaris en de rest naar de lokale en nationale overheid. De tabellen geven niet exacte bedragen aan, daarom is er vaak wat geld over, nadat de verkoopakte is gemaakt en letterlijk de zegels gekocht zijn. De notaris zal dit geld, met de kopiëen van de akte, ongeveer 3 maanden na ondertekening overhandigen. Als u een lening heeft, komen er ook nog registratiekosten bij. Vraag ons gerust om een beeld te krijgen van deze kosten. De notaris bezit dezelfde lijst. Onthoud wel, dat deze kosten niet over de vraagprijs berekend worden, maar over het bod dat door de verkoper wordt geaccepteerd. Sommige websites tonen u de overdrachtskosten in de gepubliceerde prijs, maar deze veranderen natuurlijk als de uiteindelijke koopprijs anders is. De France4U-website toont huizenprijzen exclusief de overdrachtskosten, net zoals alle andere Franse websites.

CONTRACT MET VERKOPER
Dit is het contract tussen de verkoper en de makelaar. In Frankrijk is de vorm ervan over het algemeen "Non-exclusif". Dit is de reden waarom u vaak bij meerdere makelaars hetzelfde huis geadverteerd ziet. Bij France4U zijn we er trots op dat we steeds meer "mandats de vente exclusif" hebben. De verkoper gaat dan akkoord met een verkoop via één agentschap. Dit is vooral handig wanneer de eigenaars niet ter plekke zijn, en het sleutelbeheer zich op één plek bevindt.

NOTARIS
De Notaire, lid van de advocatuur, beëdigd door de Franse republiek om aktes op te stellen en over te dragen, verschaft zekerheid aan beide ondertekenaars. Dankzij de notaris wordt het Franse systeem voor huizentransacties als een van de meest veilige ter wereld bestempeld. De notaris is een neutrale partij tijdens het transactieproces en wordt beschouwd als een ambtenaar. Dit maakt het vaak overbodig een speciale advocaat aan te wijzen. Wel komt het voor dat zowel koper als verkoper hun eigen Franse Notaire “meenemen”.

LOODRISICO'S
De verkoper moet een op lood gebaseerd verfonderzoek toevoegen aan alle voorlopige en definitieve verkoopovereenkomsten van huizen die gebouwd zijn voor 1949.

Loden pijpen worden niet gecontroleerd; er is alleen controle op aanwezigheid van lood in de verf.

In dit rapport wordt er ook melding gemaakt van de algemene staat van het huis, maar alleen of het huis al of niet gevaarlijk is om in te wonen. Het kan niet worden vergeleken met een bouwtechnisch onderzoek.

loodonderzoek is onderdeel van de compromis de vente voor huizden die voor 1949 gebouwd zijn.

HYPOTHEEK
Een hypotheek is een tijdelijk, voorwaardelijk pandrecht aan een schuldeiser/bank als zekerheid tot terugbetaling van een lening. Nadat het Compromis de vente is getekend, kan de aanvraag worden gestart; dit proces neemt vaak de langste tijd in beslag. De koper heeft wettelijk gezien 30 dagen de tijd om de hypotheek te regelen, geteld vanaf de dag dat het compromis officieel aan hem is geleverd. Er zijn kosten aan een hypotheek verbonden zoals kosten om de lening in te schrijven in het kadaster en administratiekosten, in rekening gebracht door de financierende bank. U zult natuurlijk al een idee hebben van uw mogelijkheden tot financiering voordat u een bod heeft uitgebracht. Laat u het ons weten indien u hulp nodig heeft bij het vinden van een concurrerend aanbod voor een lening, in uw eigen taal. France4U heeft contact met engelssprekende bankmedewerkers in Frankrijk, die u een gratis offerte voor een lening kunnen doen.

CONCEPT-OVEREENKOMST
De concept-overeenkomst van de verkoopakte wordt door de notaris voorbereid. France4U vraagt de notaris om een kopie ter vertaling, als u dit wenst. De projet d'acte behelst alle informatie met betrekking tot de uiteindelijke contractvoorwaarden en –bepalingen.

VERMOGENSAANWASBELASTING
Als u een huis koopt en na een aantal jaren weer verkoopt, dan wordt de gerealiseerde winst tussen toen en nu belast voor onroerend goed in Frankrijk. Dit geldt ook voor antiek, kunst, juwelen en effecten. Er is maximaal tarief van 36,2 procent Deze betsaat uit een inkomsten belasting deel a 19% en een sociale lasten deel a 17,2%.

het kan dat het social belsting deel niet geind wordt, of terug gevraagd kan worden indien u kunt bewijzen dat u elders in de eu unie als sociale lasten betaald.

Uw primaire woning wordt niet onderworpen aan vermogensaanwasbelasting, behalve als het uw hoofdwoning is op het moment van verkoop, of uw hoofdwoning was minder dan een jaar voor de verkoop. Een woning is "primair" als hier de belastingaangiften naar toe worden gezonden.


Een schaal van belastingvrijstelling wordt toegepast vanaf vijf jaar bezit. Stapsgewijs wordt het bedrag verminderd, wat resulteert in een totale vrijstelling na 22 jaar voor wat betrefd het inkomsten velasting deel en 30 jaar voor het sociale lasten deel. 

De Meerwaarde is het verschil tussen verkoop prijs en aankoop prijs, men kan de volgende kosten af trekken:

aankoop kosten zoals notaris en overdracht belasting, makelaars courtage, diagnostische teste, 15% van aankoop prijs na 5 jaar bezit voor onderhoud.

verbouwing kosten aleen u het vol btw tarief betaald heeft a 20%, en het een aanvulling van het huyis, bijvoorbeeld een gasten huis of het verbouwen van de zolder die eerder niet bewoonbaar was. beste bewijs hiervoor zijn de facturen met 20% BTW en bouw toesteming documenten

Schoorsteen schoonmaak en onderhoud van het verwarmings systeem

Het is een verplichting om u schoorsteen en verwarmings systeem minimaal een keer per jaar te onderhouden

The verzekerings maatschapij zal dat ook vragen en het is belangrijk voor de koper om te weten wat er gedaan is in het verleden.

Mocht een schoorsteen niet gebruikt zijn, dan is schoonmaak niet nodig, maar dit moet dan vermeld worden in het koop contract.

Accronym for SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
De SAFER wordt gebruikt bij onroerend goed transacties met meer dan 1 hectare grondoppervlakte. Deze instantie heeft automatisch voorkeursrecht om landbouwgronden, waarvan zij denkt dat deze als dusdanig dienen te blijven gebruikt, te beschermen. De SAFER oefent dit recht zeer zelden uit, maar de notaris is verplicht melding te doen voordat de verkoop tot stand komt. Indien de SAFER de verkoop afwijst, dan zal iedere overeenkomst nietig worden verklaard en zal de koper de aanbetaling terug ontvangen.

ERFDIENSTBAARHEDEN
Het is in Frankrijk gebruikelijk dat recht van overpad of andere erfdienstbaarheden bij de verkoop bekend zijn. Het is belangrijk dat u ervan op de hoogte bent, voordat u het compromis de vente ondertekent. Voorbeelden zijn: recht tot gebruik van een waterbron, gasleiding onder het terrein langs lopend, gebruik van gezamenlijke ingang, wandelpadrechten, etc..

WOONBELASTING
Deze lokale servicebelasting moet betaald worden door de hoofdbewoner die per 1 januari het huis of de flat bewoont, of hij nou eigenaar is, huurder is of er gratis woont. Er zijn ontheffingen voor 60-plussers en voor niet-bewoonbare huizen, ten gevolge van uitgebreide renovaties. Dit laatste zal moeten worden bewezen en door de lokale burgemeester dienen te worden bevestigd.

EIGENARENBELASTING
De Taxe Foncière is een landelijke belasting, te betalen door alle eigenaren van onroerend goed in de desbetreffende gemeente aan de lokale autoriteiten. Het is gebruikelijk dat deze belasting, naar rato van tijdstip van aankoop, door verkoper en koper gedeeld wordt.

TERMIETEN ONDERZOEK
De verkoper van een huis is verplicht een termietenonderzoek te hebben gedaan, binnen drie maanden voorafgaande aan de voorlopige koopovereenkomst. Niet alle regio's hebben deze verplichting, in de Bourgogne bijvoorbeeld heeft de lokale overheid beslist dat deze test niet noodzakelijk is, omdat termieten in de omgeving niet voorkomen. Echter vragen we de verkoper om te verklaren dat er geen termieten in het huis aanwezig zijn.

Het huidige BTW-percentage in Frankrijk is 20%. Verbouwingen aan huizen die ouder zijn dan 2 jaar en die niet worden beschouwd als een compleet renovatieproject vallen onder het lagere BTW-tarief van 10%.

France4U Makelaars