Wat wij berekenen

Alle verkoop prijzen van aangeboden panden zijn inclusief makelaars kosten, ten laste van de verkoper.

In de tabel hier bijgevoegd vindt u een overzicht van onze tarieven. 

Indien een aankoop opdracht of begelijding gegeven wordt, zal deze door de opdrachtgever betaald worden.

Tarieven zijn inclusief BTW, in niet-cumulatieve prijsklassen, op het bedrag van de transactie.

Burgundy4U SARL behoudt zich het recht voor om een onroerend goed te koop aan te bieden waar zij dit wenst. Als de verkoper vraagt om zijn eigendom elders te adverteren, zullen de advertentiekosten hem gefactureerd worden volgens de gemaakte kosten, na zijn akkoord na een schatting van de kosten.


agency fees