PRIVACYVERKLARING

 Wij respecteren de privacy van onze klanten, zie hieronder hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan.

Wij verkopen huizen. Wij beperken het gebruik van opgevraagde informatie tot dit specifieke doeleinde. Uw informatie wordt niet verkocht aan derden.

Uw informatie wordt alleen behandeld door diegenen die voor France4u werken.

In sommige gevallen delen wij uw informatie met collegamakelaars die hebben bewezen betrouwbaar te zijn. Zij hebben verklaard onze privacyverklaring te respecteren.

Het komt voor dat wij uw informatie delen met derden maar uitsluitend met uw goedkeuring. Wij kunnen bijvoorbeeld uw informatie delen met een bank teneinde een lening te verkrijgen, of met een nutsbedrijf, een notaris, het kadaster, een technisch rapportagebureau of een verzekeringskantoor, met als enig doel u te assisteren bij de aan- of verkoop van uw onroerend goed.

Wij delen informatie met betrekking tot het gebruik van onze website met Amazon en Facebook. Dit wordt zodanig gedaan dat gebruikers van onze website en onze klanten anoniem blijven. Het enige doel hiervan is om onze website gebruiksvriendelijker te maken en ons aanbod toegankelijker.

Wij maken gebruik van Cookies om het gebruik van onze website te verbeteren, om bijvoorbeeld een huis dat u interesseert te onthouden of om uw zoekcriteria op te slaan.

U blijft altijd de eigenaar van de door u gedeelde informatie. Zodra u uw naam, contactinformatie en zoekwensen met ons heeft gedeeld, maken wij een account voor u aan.

Via uw e-mail en een toegangscode heeft uw toegang tot de door u gedeelde informatie. U kunt er ook voor kiezen deze informatie te exporteren of te wijzigen.

Op elk moment heeft u het recht om ons te verzoeken alle communicatie met u te beëindigen.

Wij moeten een intern archief bewaren van klanten die wij hebben geholpen en ons hebben verzocht het contact op te schorten en eventuele uitwisseling van informatie te beëindigen.

Vijf jaar na de laatste informatie-uitwisseling tussen u en ons kantoor, zal de informatie die u met ons heeft gedeeld worden vernietigd.

Mocht u dus niet hebben gereageerd op één van onze e-mails of e-mail alerts, dan zullen wij na vijf jaar al uw informatie verwijderen en alle communicatie met u beëindigen, indien u tenminste in de tussentijd niet opnieuw contact met ons heeft gezocht.

Mochten wij u hebben bijgestaan in een verkoop of aankoop dan zijn wij wettelijk verplicht om uw informatie 10 jaar te bewaren.

Uw informatie is bij ons in veilige handen. Ons gegevensbestand is beschermd. Onze server staat in Europa en de toegangscodes worden regelmatig verandert.

Indien u wenst dat al uw informatie wordt verwijderd uit ons systeem en gegevensbestand, digitaal of fysiek, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, per brief naar het volgende adres

8 place de l’hôtel de ville               dpo@france4u.eu

21190 Meursault

France

Wij zullen uw identificatiebewijs nodig hebben

Mocht u één of andere reden niet in contact met ons kunnen komen dan kunt u ook contact opnemen met de CNIL (de Franse privacy autoriteit) per het volgende adres, 8 rue de Vivienne, 75083 PARIS, CEDEX 02, Frankrijk, of via hun website www.cnil.fr. Ons registratienummer bij de CNIL is 1202929